Resepolicy.com

Hållbarhet & livspussel i mötespolicyn

Inspelat webbinarium från 5 april 2023

I detta webbinarium tar vi avstamp i frågeställningen kring hur vi ska resa när vi reser. Hur kan vi hitta vägar för att minska företagets klimatavtryck, bibehålla ambitiösa hållbarhetsmål och fortsatt ha en motiverad personalstyrka med ett hållbart livspussel?

Se inspelningen från webbinariet

Nytt friare arbetsliv

De nya förutsättningarna efter pandemin ställer nya krav på arbetslivet. Resande och möten i tjänsten behöver både vara klimatmedvetna och ta hänsyn till medarbetarnas livspussel bättre. Under webbinariet hör du flera experter diskutera hur det går att balansera hållbarhet och livspussel i företagens mötes- och resepolicys.  

En bra mötes- och resepolicys ska tydligt kunna vägleda medarbetarna i deras beslut kring tjänsteresor och möten. Den ska hjälpa verksamheten att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och nätverka, men också  väva in personalens behov av ett fungerande livspussel och rimliga arbetsvillkor. Idag är  möte- och resepolicys även viktigt för att skapa hållbara resvanor hos personalen, med minimala utsläpp. 

Minska utsläppen, men rädda personalen

Era medarbetare vill dock inte längre gärna lämna familjen flera dagar för något enstaka möte. Arbetsgivare måste idag erbjuda mer flexibla möjligheter för att behålla motiverad personal i verksamheten. Under senaste åren har vi sett hur många verksamheter börjat utesluta viktiga transportslag i sina resepolicys, ofta på bekostnad av medarbetarnas värdefulla tid. Andra verksamheter sitter fast i gamla formuleringar som helt saknar förhållningssätt kring hållbart resande och utsläpp. 

I detta webbinarium tar vi avstamp i frågeställningen kring hur vi ska resa när vi reser. Hur kan vi hitta vägar för att minska företagets klimatavtryck, bibehålla ambitiösa hållbarhetsmål och fortsatt ha en motiverad personalstyrka med ett hållbart livspussel?

 

Våra talare

Vi är hedrade att få höra från dessa erfarna talare om hållbart resande den 5 april.

Evelyn Otero Sola

Evelyn Otero Sola

Lektor Dr KTH

Doktor Evelyn Otero Sola har forskat om transportslagsjämförelser från ett holistiskt perspektiv och ansvarar för att väga in hållbarhet, ekonomi och sociala aspekter. 

Maria Stenström

Maria Stenström

Ansvarig mobilitet och beteendefrågor 2030-sekretariatet

Maria Stenström, civilingenjör med mer än 20 års erfarenhet från energi- och transportsektorn, kommer att hålla en presentation om vilka beteendeförändringar som måste göras för att uppnå klimatmålen för transportsektorn 2030.

Peter Munck af Rosenschöld

Peter Munck af Rosenschöld

Vd Sveriges Företagshälsor

Peter Munck af Rosenschöld har mångårig erfarenhet av HR-arbete i ledande positioner. Han har djup erfarenhet av hela bredden av HR arbete och brinner för frågor som handlar om ledning, organisation och prestation. Som VD för branschorganisationen Sveriges Företagshälsor har Peter djup insyn i vilken hänsyn arbetsgivaren ska ta för den anställdes livspussel.

Robert Tidblom

Robert Tidblom

Hållbarhetsspecialist Svenska Spel

Robert Tidblom arbetar för att driva Svenska Spels hållbarhetsarbete framåt och se till att verksamheten tar ett ansvar för att minimera dess påverkan på miljön och samhället i stort. Genom sitt nya miljö- och klimatprogram Grönt kort 2030 jobbar Svenska Spel för att sänka sin miljö- och klimatpåverkan.

Moderator: Karin Klingenstierna

Moderator: Karin Klingenstierna

Journalist & moderator

Karin Klingenstierna, journalist och moderator med fokus på miljö- och samhällsfrågor, kommer att leda oss genom eventet.

Inspelning från webbinariet 5 april

Webbinariet arrangeras av

i samarbete med